Sør-Fron Kirke

- Sør-Fron kirke ble oppført i 1792 og er gjerne omtalt som århundrets store byggverk i Gudbrandsdalen

Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Man-lør 10:00-15:00

+47 612 99 230

Velkommen til Gudbrandsdalsdomen

- helstøpt og ruvende

Sør-Fron kirke i Gudbrandsdalen er en åttekantet kirke oppført i 1792. Kirken rommer 750 personer og har blitt omtalt som århundrets store byggverk i Gudbrandsdalen. Andre beskriver interiøret som heilstøypt, ruvende og svært avansert i norsk målestokk. Det grasiøse anlegget er påvirket både av Røros kirke, og av treskurd i Gudbrandsdalen. Kirken ligger i en slak dalside der den hvite bygningen med den grønne takrytteren er et godt synlig landemerke.

Ikke som de andre

Sør-Fron kirke avvek fra byggeskikken i Gudbrandsdalen både i form og i materiale. Ideene til de ulike elementene i Sør-Fron kirke er hentet utenfra, men sammenstillingen til det helhetlige bygge foregikk lokalt. Den er bygget som en bredkirke, som er bredere enn den er lang til. Alteret står på den ene langveggen med hovedinngangen på motsatt side. Bygget er oppført i lokal gråstein som lett sprekker opp i rettvinklede blokker, og bare til dekorative detaljer er det brukt kleberstein. Til muring og pussing er det brukt kalk blandet med leire. Taket er valma og har en liten karakteristisk knekk mellom øvre og nedre del. Den store takkonstruksjonen har et innviklet system av bjelker, med fire bærende søyler i kirkerommet.

Orgel på galleriet

Det er få lukkede sitteplasser for rangspersoner slik det er i Røros og Kongsberg kirker som var mer klassedelte samfunn. Kirken er innvendig malt med marmorering som etterligning av Carrara-marmor. Den nåværende marmorering er av meget høy kvalitet utført i 1860 av Even Knutsen Sulengshaugen. Selve prekestolen er en eldre prekestol, laget av Lars Jensen Borg i 1703. Altertavlens maleri er Kristus på korset, malt av Frederik Petersen i 1797. Døpefonten og kongemonogram er utført av treskjæreren Kristen Listad, som var klokker i Fron. Kirken hadde som den første kirken i Gudbrandsdalen orgel allerede ved åpningen i 1792.

Kirkegården

Kirkegården er innhegnet med gråsteinsmur som går inn til kirken på hver side av hovedinngangen, slik at det dannes en monumental kirkebakke. På kirkegården er det bevart en rekke gravminner av kleberstein. I Fron var det utstrakt bruk av klebergravminner i perioden 1800 til omkring 1870, gjerne med akantusdekor, symboler og figurscener og lange innskrifter, til dels med bruk av salmevers og bibelsitater.
Lukk meny