Ringebu Prestegard

- Prestegarden ligger rett nord for Ringebu stavkirke, og er en historisk opplevelse som drives som galleri og serveringssted i sommerhalvåret

Ringebu Prestegard, 2630 Ringebu

Alle dager 10:00-17:00

+47 612 82 700

Velkommen til Ringebu Prestegard

- et vakkert møte med kunst, kultur og historie

Ringebu Prestegard med hovedbyging fra 1743 ligger i naturskjønne omgivelser rett nord for Ringebu Stavkyrkje. Prestegarden fungerte som prestebolig helt fram til 1991. Nå er den fredete og restaurerte prestegarden en historisk opplevelse i seg selv. Ringebu Prestegard er i dag drevet som galleri og serveringssted i sommerhalvåret. Resten av året er det møteplass for kultur og organisasjonsvirksomhet, samt selskaper med plass til 90 personer.

Ringebusamlingene, stavkyrkjeutstilling og prestegardens historie

Fra 1997 drev Ringebusamlingene AS gallerivirksomhet med en Weidemannsamling på 40 bilder som hovedattraksjon, men denne driften opphørte i 2002 og Weidemannkunsten ble overført til Lillehammer kunstmuseum. I år har Stiftelsen Ringebu Prestegard fått en privat gave for å kjøpe en Weidemansamling fra Steinkjer, som får sin permanente utstillingsplass i 2019.

På tur med pilegrimene

Pilegrimsleden går fra Ringebu Stavkyrkje og gjennom tunet til Ringebu Prestegard. Ringebu Stavkyrkje er fra begynnelsen av 1200-tallet. Fra 1980–81 ble det gjort en del arkeologiske funn ved stavkirken. Et utvalg av funnene vises i hovedbygningen på Ringebu Prestegard. Stavkirkeutstillingen fungerer som en introduksjon og fordypning i stavkirkens historie. Vi håper mange kommer innom årets utstilling for å beskue en flott sommerutstilling.

Dugnadsarbeid og ildsjeler

Fra 2006 er stedet eid og drevet av Stiftelsen Ringebu Prestegard og basert på dugnadsarbeid. Flere forskjellige grupper arbeider med definerte arbeidsoppgaver. Stiftelsen har også en egen samarbeidsavtale med Gudbrandsdalsmusea AS. Ringebu kommune og stiftelsen samarbeider om å utvikle driftsbygningen til en kulturarena for forskjellige aktiviteter.
Lukk meny